سوالات متداول
يكشنبه 5 خرداد 1392 آيا مي‌توانم چند ايده ارائه كنم؟
از اينكه سرشار از ايده هستيد به شما تبريك ميگوييم. براي اين رويداد بهترين ايده خود را دستچين كنيد و صرفا با يك ايده وارد برنامه شويد تا گوناگوني انديشه ها در برنامه حفظ شود.