سوالات متداول
يكشنبه 5 خرداد 1392 آيا اين رويداد براي من مناسب است؟
حدود نيمي از شركت كنندگان در اين رويداد از دانشجويان و نيمي ديگر از صاحبان تجربه در بازار كار صنعت بانكي هستند. از هر دو قشر هم در حوزة فني و هم كسب‌ و‌كار مشاركت‌ كننده خواهيم داشت. دانشجويان از رشته هاي مرتبط IT، برنامه نويسان موبايل، وب و رشته‌هاي مهندسي صنايع و متخصصين از حوزة كسب‌و‌كار و IT صنعت بانكي با اين رويداد تناسب خواهند داشت. اين رويداد منحصرا  بر بانك‌داري الكترونيك تمركز دارد. نقطه مشترك بين تمامي شركت‌كنندگان اشتياق و انگيزه زياد براي كار كردن روي ايده‌هاي بانكي در فضايي تعاملي با هم‌انديشان و تلاش براي پياده‌سازي ايده‌ها در دنياي واقعي بانك‌داري الكترونيك است. اگر شما هم داراي چنين ويژگي‌هايي هستيد، "اين بانك" مكان درستي براي حضور شماست.