سوالات متداول
يكشنبه 5 خرداد 1392 وسايل مورد نيازي كه بايد همراه داشته باشم چه هستند؟
لپ تاپ و شارژر، دوربين، كارت ويزيت، برگه هاي كوچك پشت چسبدار براي نوشتن ايده ها و مقادير نامحدودي اشتياق، انرژي و خلاقيت.