سوالات متداول
يكشنبه 5 خرداد 1392 چگونه براي برنامه آماده شوم؟
اگر ايدهاي مرتبط با برنامه داريد سعي كنيد به جوانب اجرايي آن فكر كنيد و آنرا به اندازة كافي قابل اجرا انتخاب كنيد. به افراد مورد نياز در تيم خود فكر كنيد.اگر ايده نداريد به نقشي كه در تيم ايفا خواهيد كرد فكر كنيد. نگران نباشيد، خلاقيت زيادش هم كم است، تيم بدون شما قطعا چيز بزرگي كم خواهد داشت.